سرمایه گذاری

کشور ما با توجه به ظرفیتهای بالا و بازار بسیار بزرگ خوبی که داراست می تواند برای سرمایه گذاری دارای فرصتهای طلایی نیز باشد.

توجه به رشد شدید در برخی بازار ها که به دلیل نیاز روزافزون جامعه می باشد باعث شده که در تولید برخی محصولات در زمینه های مختلف “فلزی، شیمیایی، پتروشیمی، غذایی و ….” فرصتهای خوبی برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و برگشت سرمایه بسیار عالی ایجاد شود.

علا قه مندان در زمینه سرمایه گذاری با هر میزان سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار به بالا می توانند با ما تماس بگیرند.

صنایع فلزی: حداقل معادل ۲۵۰ هزار دلار ، تخمین برگشت سرمایه تقریباً یکساله

صنایع شیمیایی: حداقل  معادل ۷۰۰ هزار دلار ، تخمین برگشت سرمایه تقریباً دو ساله

صنایع پتروشیمی: حداقل معادل ۵ میلیون دلار ، تخمین برگشت سرمایه تقریباً سه ساله

صنایع گاز: حداقل معادل ۱ میلیون دلار ، تخمین برگشت سرمایه تقریباً دو ساله

در صورتی که تمایل دارید در حرفه خودتان و یا حرفه جدیدی سرمایه گذاری نمایید ، خوشحال خواهیم شد تجربیات خود را در اختیار شما قرار دهیم.

تلفن مستقیم : ۲۷۶۹ ۳۱۳ ۰۹۱۵ ستاری

ایمیل : sattari@farapars.com و یا  info@farapars.com